“கண்ணா- லட்டு திங்க ஆசையா ?

2019   ஆண்டின் தீபாவளி நாள் . பேரரசன் நரகாசுரனை வாழ்த்தியும் , தீபாவளி வாழ்த்து சொல்லியும்   whatsup செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்...